Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden NVV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

 

De voorwaarden